HISTORIEN PÅ VERVET

Reisen ut mot polhavene – startet på Tromsø Skipsverft.
Nå bygges en ny historie. Bli med på en reise i tid.

1794  

Tromsø får bystatus

Tromsø ble kjøpstad tilbake i 1974, men var den første tiden svært liten som følge av de usikre handelsforhold under napoleonskrigene og årene etter, og i 1807 hadde den ennå ikke 100 innbyggere.

1800-tallet  
Foto: Perspektiv Museum.

Byen vokser fram

Utover tallet skøyt handelen og befolkningen i byen fart, og i 1820 var Tromsø blitt en travel liten handelsby som drev forretninger internasjonalt.
 
1848  
Foto: Perspektiv Museum.

Tromsøs første industri-arbeidsplass

Tromsø Skipsverft ble Tromsø bys første industriarbeidsplass da det ble etablert i
Skansegata 1 i 1848.
Den 27. april 1848 møttes 10 herrer på kontoret til kjøpmann M.W. Holmboe i Tromsø. De var redere og handelsmenn og hadde et klart mål: å etablere et skipsverft i byen. 
1900  
Foto: Perspektiv Museum.

Oppturen

Det nye hundreåret brakte med seg en høykonjunktur for skipsverftet. Antall ansatte økte kraftig og i 1902 passerte omsetningen for første gang 100.000 kr. Overgangen fra åpne fiskebåter til båter med dekk skapte stor aktivitet og også hvalfangsten i Nordishavet skaffet arbeid.

1907  
Foto: Perspektiv Museum.

Stolt polarhistorie

Da Roald Amundsen planla sin ekspedisjon mot Nordvestpassasjen kjøpte han jakten «Gjøa» i Tromsø og skipsverftet fikk oppdraget med å forsterke fartøyet.
I boka «Nordvestpassasjen» fra 1907 skrev Amundsen:
«På Tromsø Skipsverft ble det meste av det arbeidet utført, og jeg skylder verftet min største anerkjennelse for den usedvanlig samvittighetsfulle måte, hvorpå alt ble gjort».
Dette er bare et av mange eksempler på hvilken vital rolle skipsverftet utgjorde for Norges stolte polarhistorie.

1960  
Foto: Perspektiv Museum.

Tromsøbrua ferdigstilles

Den ikoniske Tromsøbrua som binder Tromsøya og fastlandet sammen ferdigstilles etter mange år med intens jobbing. Det betyr masse for befolkning og en rekke næringer i byen, også skipsverftet.

1981  
Foto: Perspektiv Museum.

Ny oppgang - og konkurs

Tromsø skipsverft fikk en ny gullalder fra 1967 til 1979 – og endte med konkurs 19. juni 1981. I denne perioden startet man, for første gang i nyere tid, nybygging av båter. Det startet med en ferge for FFR, ”Bussesund”, i 1967 og så fulgte nesten en serieproduksjon med ferger. Men det skulle ikke vare. Den siste leveringen ble Hvalerferga II i 1979.

1991  
Foto: Tromsø Fotoklubb.

Ny konkurs

Noen måneder etter konkursen gjenoppsto verftet, nå som Tromsø verftet A/S, med ca. 80 ansatte, hundre færre enn tidligere. Heller ikke nå klarte man å få lønnsomhet i driften og det endte med ny konkurs i 1991. Nå gikk det kort tid før man var tilbake på banen, under sitt gamle navn Tromsø skipsverft. Med åpning mot den russiske trålerflåten på1990-tallet og økte fiskekvoter hjemme klarte verftet å stabilisere driften.  
2001  
Foto: Tromsø Fotoklubb.

Flaggskipet stiftes

I 2001 stiftes Tromsø Mekaniske AS. Selskapet tar over den lange historien på tomta, og danner et moderne flaggskip innenfor den maritime industrien i Tromsø, som fortsatt er i god drift den dag i dag.  
2018 
Foto: Tromsø Fotoklubb.

Tromsø Mekaniske flytter ut

En æra er over da Tromsø Mekaniske flytter ut av tomten de har holdt til siden 1800-tallet og flytter sin virksomhet til moderne industrilokaler på nordspissen av øya.

2019 
Etter 18 års med reguleringsarbeid ble endelig den nye reguleringsplanen for den nye bydelen Vervet godkjent i et enstemmig kommunestyre. Dermed kan arbeidet med å utvikle bydelen skyte fart.  
Jan. 2020  

Cortenbygget åpnes

Cortenbygget blir den første bebyggelsen som ferdigstilles på nye Vervet. Bygget er tiltenkt som næringsareal på plan 1 og utleie i de øvrige etasjene.  
Jan. 2020  

Maskinverkstedet åpnes

Vervets hjerte, Maskinverkstedet fra 1911, er renovert og satt i moderne stand. Bydelens nye storstue innvies med storstilt åpningsfest.  
Jun. 2020  

Byggestart FRAM

Spaden går i jorda på Vervet når FRAM bygges. Det første byggetrinnet vil bestå av 138 leiligheter langs kaipromenaden på Vervet. Det er knyttet store forventninger fra byen.

Nov. 2020  

Åpning Vervet Bakeri

En ny favoritt døpes når Vervet Bakeri åpner dørene i 1. etasjen på Cortenbygget. Det franskinspirerte bakeriet har blitt svært populært blant Tromsøs befolkning og besøkende.  
Nov. 2021  

Båthavn realiseres

Vervet og Tromsø Havn blir enige om at Vervet skal leie Tromsø Havns sin tilflottsrett i tilknytning til Nordsjetéen i 25 år. Det betyr 290 nye båtplasser for Tromsøs befolkning og besøkende.  
Apr. 2022  

Avtale med Scandic

Vervet blir enige med den hotellkjeden Scandic om å drive Scandic Vervet hotell. Dermed er prosessen med å skape Nord-Norges største hotell i gang lengst nordvest på tomta.  
2022  

Byggestart Gjøa

Den rivende utviklingen på Vervet skyter ytterligere fart når byggingen av det andre byggetrinnet – Gjøa – går i gang. I Gjøa bygges det varierte boliger både av typen selveier og borettslag.

Framtiden